col·lecció Clímax i festes (15)

La nit se'ns va anar de les mans