col·lecció Guerra Freda (11)

El món partit en dos