col·lecció L'amor és estrany (6)

Romanticisme i expedients X