col·lecció Nissaga de poder (18)

Els rics també ploren